Standhouders

Op deze pagina vindt u alle informatie voor standhouders, zoals tarieven, reglement en de inschrijfprocedure.

Tarieven

Verplichte borg per aanmelding: € 20,-

Elektrapunt(en) per punt: € 15,-

Dekzeil(en) huur per stuk: € 3,- (+ €22,- borg per zeil)

 Reglement

Branche

Elke handel is welkom op deze voorjaarsmarkt. Exclusiviteit kan niet worden gegarandeerd. Daar waar mogelijk wordt branchebescherming toegepast, alleen tegen vooruitbetaling. De organisatie behoudt zich daarbij het recht voor om bij een te hoog aantal inschrijvingen in een bepaalde branche een inschrijvingsstop toe te passen. Geef daarom de exacte branche aan op het inschrijvingsformulier.

Jeugd

Kinderen uit onze gemeenschap tot 12 jaar kunnen / mogen hun spulletjes te koop aanbieden. De spullen die de kinderen verkopen mogen niet duurder zijn dan € 20,-. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor datgene wat zij te koop aanbieden.

Parcours-regels

Inrichting van de markt geschiedt tussen 07.00 uur en 09.00 uur. Het is niet toegestaan vóór 17.00 uur uw kraam of standplaats zonder toestemming van de organisatie te verlaten. Elke deelnemer dient rekening te houden met de doorgang van minimaal 3,5 meter ten behoeve van hulpdiensten.
Indien de weersomstandigheden het niet toelaten kunnen geen auto’s achter de kramen op het gazon geplaatst worden.

Electra

Per elektriciteitsaansluiting van maximaal 16A wordt € 12,50 in rekening gebracht; ongeacht of u het lichtaggregaat of een woonhuisvoeding gebruikt. U dient zelf voor (ruim) voldoende meters verlengkabels t.b.v. stroom te zorgen.

Huur dekzeil

Tegen een waarborgsom van € 22,- kan over een dekzeil beschikt worden. De huur is € 3,- per zeil. Wanneer bij vertrek het dekzeil onbeschadigd ingeleverd wordt, ontvangt men uiteraard de waarborgsom terug. Zeil inleveren bij het tapeiland/feesttent waar tevens de borg kan worden afgehaald.

Opruimen / afval

Iedere deelnemer is verplicht om zelf zijn restafval mee terug te nemen. Bij voortijdig vertrek c.q. restafval op de standplaats wordt de borg niet geretourneerd.

Voorschriften Brandweer

Bij gebruikstoestellen op elektriciteit of gas dient te worden voldaan aan de geldende brandweervoorschriften, zoals:
– goedgekeurde blusmiddel met vulling van tenminste 6kg/ltr;
– gebruikstoestel is aantoonbaar KEMA- of CE-goedgekeurd;
– gasslangen niet ouder dan twee jaar;
– reduceerventielen niet ouder dan 5 jaar.

Afmelden

Melding van afzien van deelname kan op zijn laatst 10 dagen voor aanvang van de markt, per mail t.a.v. [email protected]. Na genoemde termijn zijn de kosten van de kraamhuur voor rekening van de deelnemer.

Overige bepalingen

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor tegen hem gerichte aanspraken.
De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
Indien u niet reserveert en u wilt toch deze dag komen, dan kunnen wij u niet garanderen dat er voor u plaats is.
Indien de regels van bovenstaand reglement niet worden nageleefd, is de organisatie gerechtigd de verkoop te beëindigen en de deelnemer van de markt te verwijderen.

Inschrijfprocedure

i

Inschrijving

Via de inschrijfpagina kunt u zich inschrijven voor de volgende Voorjaarsmarkt. Na inschrijving betaalt u het verschuldigde bedrag (inclusief borg) vooruit.

 

01

Z

Bevestiging

Nadat wij uw inschrijving en betaling hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging van uw inschrijving. Uw grond- of standplaats is dan gereserveerd.

02

Toelatingsbewijs

Uw toelatingsbewijs voor de markt dient ’s ochtends te worden opgehaald bij de inschrijfwagen, die geplaatst is achter op het parkeerterrein van de Albert Heijn aan de Houtstraat.

03